DỊCH VỤ
» Cho thuê kho bãi

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đại.
Địa chỉ : 351 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tel: 02363.824 818 - Fax : 02363.865 826 - Email: info@hoangdai.com.vn