Cho thuê kho bãi

Bãi đậu đổ xe ÔTô của công ty Hoàng Đại :

  • Tại đường cách mạng tháng tám thành phố Đà Nẵng diện tích : 1500 m2
  • Tại xã Hòa Châu - Quốc lộ 1A Đà Nẵng diện tích : 3500  m2 .
  • Tại xã Hòa Châu - Quốc lộ 1A Đà Nẵng diện tích : 7600  m2 .
     

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đại.
Địa chỉ : 351 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tel: 02363.824 818 - Fax : 02363.865 826 - Email: hoangdaiorg2014@gmail.com