GIỚI THIỆU

Thành lập vào năm 1997, Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Đại chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển hàng quá cảnh sang các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, cho thuê kho, bến bãi...Địa chỉ :
351 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tel: 02363.824 818 - Fax : 02363.865 826
Email: hoangdaiorg2014@gmail.com